پاورپوینت پودمان جست وجو و جمع آوری اطلاعات کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان جست وجو و جمع آوری اطلاعات کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان جست وجو و جمع آوری اطلاعات کار و فنآوری هفتم

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

به کارگیری مهار تهایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛

آشنایی با ابزار مرورگر صفحات وب ؛

آشنایی با روش های جست وجو و جمع آوری اطلاعات؛

آشنایی با منابع جمع آوری اطلاعات؛

استفاده از روش های جست و جوی اطلاعات؛

به کارگیری موتورهای جست وجو؛

توانایی جمع آوری اطلاعات درست در اینترنت.   

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 31 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.